Email This Print this page More...

Waterbesoedeling en Jou Gesondheid

 languages This article is available in: English | Afrikaans | Sotho | Zulu

Water ken geen grense nie en soos dit voortvloei, bind dit gemeenskappe deur die vele gebruike van hierdie hulpbron. Die kwaliteit van ‘n stroom of rivier is dikwels ‘n goeie aanduiding van die lewenswyse van die gemeenskap waardeur dit vloei. Dit gee ‘n aanduiding van die sosio-ekonomiese omstandighede en omgewingsbewustheid en ingesteldheid van die gebruikers. Alles wat in ‘n opvanggebied gebeur, word in die water wat daardeur vloei, gereflekteer, aangesien die resultate van menslike aktiwiteite en leefstyle uiteindelik in die vorm van afloopwater, in riviere beland.

‘n Rivier se opvanggebied bestaan uit al die grond, van berg tot strand, wat deur ‘n enkele rivier en sy strome, gedreineer word. 

Gesonde strome, vleilande en riviere onderhou ‘n wye verskeidenheid waterlewe. Reënwater en tuimelende bergstrome bevat hoë vlakke suurstof. Baie van ons suurstof kom van die atmosfeer deur reën, tuimelende water in vinnigvloeiende strome en fotosintese. Voedingstowwe, wat belangrike groeimiddels (bv. nitrate) en voedselbronne (bv. verrotte plante), bevat, word in die stelsel ingespoel. Waterplante fotosinteer op hul beurt en verskaf lewensdraende suurstof en ander kosbronne vir waterorganismes wat interafhanklik is in die komplekse web van lewe. 

Alle waterlewe is afhanklik van die interaksie tussen die rivier self en die omliggende opvanggebied. Hierdie prosesse kan óf ‘n gesonde ekosisteem onderhou, óf die ekologiese prosesse onderbreek en die watervoorraad degradeer. Riviere en strome is afhanklik van die aard van die opvanggebied en die verhouding tussen reënval en verdamping. Riviere is oop stelsels waar uitruilings tussen materie en energie binne die omgewing, deurentyd plaasvind. Dis moeilik om riviere as ekostisteme te behandel, aangesien hulle belangrike skakels is vir die vloei van energie en die sirkulering van voedingstowwe oor die grense van habitatte heen. 

‘n Ekosisteem is ‘n gebied waarin plante, diere, mense en hul omgewing deur middel van verskillende verhoudings met mekaar reageer, bv. ‘n poel.

Die watergehalte verander op natuurlike wyse langs die lengte van die rivier. Hierdie veranderinge kan egter beïnvloed word deur menslike aktwiteite. Industrieë, landbou en stedelike nedersettings produseer voedingskonsentrate (riool en kunsmis) en gifstowwe, wat die kwaliteit van die water kan affekteer.

Wat is besoedelde water? 

Watergehalte word beskryf as water wat veilig, drinkbaar en aanloklik vir alle lewe op aarde is. Dit behoort nie enige chemiese of radioaktiewe bestanddele te bevat wat skadelik vir die gesondheid van enige lewe is nie. Dit behoort vry te wees van enige siektedraende organismes en stabiel wees in terme van korrosie en toekalking. Besoedelde water is water wat onveilig is vir mense en diere om te drink of in te was. Besoedelde water is veral gevaarlik vir waterplante- en diere. Besoedelde water is ook uiters gevaarlik vir mense wat hul water direk uit ‘n rivier of dam, verkry. In Suid-Afrika neem die skaars vars water se gehalte af as gevolg van verhoogde besoedeling en die vernietiging van opvanggebiede wat veroorsaak word deur verstedeliking, ontbossing, opdamming van riviere, vernietiging van vleilande, nywerhede, myne, landbou, energieverbruik en toevallige waterbesoedeling. Namate die menslike bevolking groei, verhoog die besoedeling en die vernietiging van die opvanggebiede..

See also

Substances Causing Pollution in Rivers
Water Situation in South Africa
Rural Water Purification